• Alois Klar a starostlivosť o nevidiacich v Československu

  VÝSTAVA
  Ty si ma viedol…
  16. október – 28. november 2014
  Levoča, Múzeum špeciálneho školstva

  Podujatia - Alois Klar   

  Centrum vedecko-technických informácií SR a Múzeum špeciálneho školstva v Levoči v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovej v Prahe, Strednou školou a Materskou školou Aloyse Klara v Prahe a Technickým múzeom v Brne pozývajú na vernisáž výstavy Ty si ma viedol … Alois Klar (1763 – 1833) a starostlivosť o nevidiacich v Československu. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční 16. októbra, o 16:30 hod., v priestoroch Múzea špeciálneho školstva, na Námestí Majstra Pavla 28 v Levoči. Vstup na vernisáž je voľný.

  Unikátna výstava predstavuje mimoriadnu osobnosť začiatku 19. storočia, Aloisa Klara, zakladateľa Ústavu pre nevidiacich v Prahe na Malej Strane. Jeho dôraz na začlenenie nevidiacich s rešpektom a porozumením do spoločnosti bol v tej dobe úplne ojedinelý a je vnímaný ako prvý pokus o integráciu nevidiacich. Profesor a dekan filozofickej fakulty vôbec prvýkrát umožnil nevidiacim deťom štúdium, a to tým, že v roku 1832 založil dodnes fungujúci ústav a nadáciu. Výstava okrem pedagóga a mecenáša Aloisa Klara pripomína tiež jeho nasledovníkov, ktorí pokračovali v diele svojho otca i starého otca.

  Súčasťou výstavného projektu na 28 paneloch predstavujúcich život a dielo zakladateľa starostlivosti o nevidiacich v Čechách, sú aj portréty Aloisa Klara, členov jeho najbližšej rodiny, ukážky Braillovho písma, publikácia vydaná k storočnici Klarovho ústavu pre slepcov v Prahe z roku 1932. Tiež vzácne historické učebné pomôcky, písacie stroje, spoločenské hry, drevená rozkladacia mapa Strednej Európy a iné, ktoré používali nevidiaci v českých, ako aj slovenských ústavoch v 19. storočí. K zaujímavým exponátom nesporne patrí Pražská tabuľka, kovová dvojlistová šablóna na ručné písanie Braillovho písma.

  Návštevníci výstavy si môžu vyskúšať písanie práve na Pražskej tabuľke, prípadne Pichtovom stroji, a tým si otestovať rýchlosť osvojenia si Braillovej abecedy. Putovnú výstavu od vlaňajšej premiéry v Krížovej chodbe Karolína Univerzity Karlovej videli stovky návštevníkov aj v Rumburskej Lorete, i v priestoroch hradu Litoměřice. Od 16. októbra bude slávnostne sprístupnená v levočskom Múzeu špeciálneho školstva a potrvá do 28. novembra 2014.
   
   
  VSTUPNÉ NA VÝSTAVU

  00,20 eur študenti, dospelí, dôchodcovia
  00,10 eur deti (do 15 rokov)
   
   
  PLAGÁT
   
   
   
   

Related Posts

Comments are closed.