• Z knižnice: Skrášľovanie žien, kaligrafická minuskula a výška

    Jeden z najčastejších, ak nie ten úplne najčastejší postreh, ktorý si z múzeí, hradov a kaštieľov odnášajú návštevníci je, že ľudia v minulosti boli nižší ako my dnes. Merané podľa dĺžky múzejných postelí. Ide však zväčša o optický klam. Optickým klamom však nebola a nie je stáročiami klesajúca, stúpajúca a v súčasnosti znovu klesajúca výška homo sapiens sapiens. Zato potreba žien „skrášľovať sa“ je nemenná, hoci v minulosti boli okolnosti predsa len drastickejšie. Neskrášľovali sa však len ľudia. Svoje maniere malo i písmo…

    Z kniznice - Dejiny osklivosti Vo

    Read more »