• Keď koža z jahňaťa prehovorí

    Bela, dei gracia Hungarie, Dalmacie, Chroacie, Rame, Servie, Lodomerie, Gallichie Cumanieque rex, omnis Christi fidelibus, ad quos presens litera pervenerit, salutem in omnium salvatore.

    Listina kráľa Bela IV. z roku 1249 (ŠA LE, SpP, I., Man. I., N. 1.)

     

    Read more »