rozcvičky

 
 
september – december 2014

kurz A (začiatočníci)
A/ 01/ 06.10.14 – 10.10.14 zadanieriešenie      A/ 02/ 13.10.14 – 17.10.14 zadanieriešenie      A/ 03/ 20.10.14 – 24.10.14 zadanieriešenie
A/ 04/ 27.10.14 – 31.10.14 zadanieriešenie      A/ 05/ 03.11.14 – 07.11.14 zadanieriešenie      A/ 06/ 10.11.14 – 14.11.14 zadanieriešenie
A/ 07/ 17.11.14 – 21.11.14 zadanieriešenie      A/ 08/ 24.11.14 – 28.11.14 zadanieriešenie      A/ 09/ 01.12.14 – 05.12.14 zadanieriešenie
A/ 10/ 08.12.14 – 12.12.14 zadanieriešenie      A/ 11/ 15.12.14 – 19.12.14 zadanieriešenie      A/ 12/ 22.12.14 – 26.12.14 zadanie – riešenie

A/ 13/ 19.01.15 – 23.01.15 zadanie – riešenie      A/ 14/ 26.01.15 – 30.01.15 zadanie – riešenie      A/ 15/ 02.02.15 – 06.02.15 zadanie – riešenie

kurz B (mierne pokročilejší)
B/ 01/ 06.10.14 – 10.10.14 zadanieriešenie      B/ 02/ 13.10.14 – 17.10.14 zadanieriešenie      B/ 03/ 20.10.14 – 24.10.14 zadanieriešenie
B/ 04/ 27.10.14 – 31.10.14 zadanieriešenie      B/ 05/ 03.11.14 – 07.11.14 zadanieriešenie      B/ 06/ 10.11.14 – 14.11.14 zadanieriešenie
B/ 07/ 17.11.14 – 21.11.14 zadanieriešenie      B/ 08/ 24.11.14 – 28.11.14 zadanieriešenie      B/ 09/ 01.12.14 – 05.12.14 zadanieriešenie
B/ 10/ 08.12.14 – 12.12.14 zadanieriešenie      B/ 11/ 15.12.14 – 19.12.14 zadanieriešenie      B/ 12/ 22.12.14 – 26.12.14 zadanie – riešenie

B/ 13/ 19.01.15 – 23.01.15 zadanie – riešenie      B/ 14/ 26.01.15 – 30.01.15 zadanie – riešenie      B/ 15/ 02.02.15 – 06.02.15 zadanie – riešenie

kurz C (pokročilí)
C/ 01/ 06.10.14 – 10.10.14 zadanieriešenie      C/ 02/ 13.10.14 – 17.10.14 zadanieriešenie      C/ 03/ 20.10.14 – 24.10.14 zadanieriešenie
C/ 04/ 27.10.14 – 31.10.14 zadanieriešenie      C/ 05/ 03.11.14 – 07.11.14 zadanieriešenie      C/ 06/ 10.11.14 – 14.11.14 zadanieriešenie
C/ 07/ 17.11.14 – 21.11.14 zadanieriešenie      C/ 08/ 24.11.14 – 28.11.14 zadanieriešenie      C/ 09/ 01.12.14 – 05.12.14 zadanieriešenie
C/ 10/ 08.12.14 – 12.12.14 zadanieriešenie      C/ 11/ 15.12.14 – 19.12.14 zadanieriešenie      C/ 12/ 22.12.14 – 26.12.14 zadanie – riešenie

C/ 13/ 19.01.15 – 23.01.15 zadanie – riešenie      C/ 14/ 26.01.15 – 30.01.15 zadanie – riešenie      C/ 15/ 02.02.15 – 06.02.15 zadanie – riešenie
 
 
 
 
január – jún 2014
 
kurz A (začiatočníci)
A/ 01/ 20.01.14 – 24.01.14 zadanieriešenie      A/ 02/ 27.01.14 – 31.01.14 zadanieriešenie      A/ 03/ 03.02.14 – 07.02.14 zadanieriešenie
A/ 04/ 10.02.14 – 14.02.14 zadanieriešenie      A/ 05/ 17.02.14 – 21.02.14 zadanieriešenie      A/ 06/ 24.02.14 – 28.02.14 zadanieriešenie
A/ 07/ 03.03.14 – 07.03.14 zadanieriešenie      A/ 08/ 10.03.14 – 14.03.14 zadanieriešenie      A/ 09/ 17.03.14 – 21.03.14 zadanieriešenie
A/ 10/ 24.03.14 – 28.03.14 zadanieriešenie      A/ 11/ 31.03.14 – 04.04.14 zadanieriešenie      A/ 12/ 07.04.14 – 11.04.14 zadanieriešenie
A/ 13/ 14.04.14 – 18.04.14 zadanieriešenie      A/ 14/ 28.04.14 – 02.05.14 zadanieriešenie      A/ 15/ 05.05.14 – 09.05.14 zadanieriešenie
A/ 16/ 12.05.14 – 16.05.14 zadanieriešenie      A/ 17/ 19.05.14 – 23.05.14 zadanieriešenie      A/ 18/ 26.05.14 – 30.05.14 zadanieriešenie
A/ 19/ 02.06.14 – 06.06.14 zadanieriešenie      A/ 20/ 09.06.14 – 13.06.14 zadanieriešenie      A/ 21/ 16.06.14 – 20.06.14 zadanieriešenie

kurz B (mierne pokročilí)
B/ 01/ 20.01.14 – 24.01.14 zadanie – riešenie      B/ 02/ 27.01.14 – 31.01.14 zadanie – riešenie      B/ 03/ 03.02.14 – 07.02.14 zadanie – riešenie
B/ 04/ 10.02.14 – 14.02.14 zadanie – riešenie      B/ 05/ 17.02.14 – 21.02.14 zadanie – riešenie      B/ 06/ 24.02.14 – 28.02.14 zadanie – riešenie
B/ 07/ 03.03.14 – 07.03.14 zadanie – riešenie      B/ 08/ 10.03.14 – 14.03.14 zadanie – riešenie      B/ 09/ 17.03.14 – 21.03.14 zadanie – riešenie
B/ 10/ 24.03.14 – 28.03.14 zadanie – riešenie      B/ 11/ 31.03.14 – 04.04.14 zadanie – riešenie      B/ 12/ 07.04.14 – 11.04.14 zadanie – riešenie
B/ 13/ 14.04.14 – 18.04.14 zadanie – riešenie      B/ 14/ 28.04.14 – 02.05.14 zadanie – riešenie      B/ 15/ 05.05.14 – 09.05.14 zadanie – riešenie
B/ 16/ 12.05.14 – 16.05.14 zadanie – riešenie      B/ 17/ 19.05.14 – 23.05.14 zadanie – riešenie      B/ 18/ 26.05.14 – 30.05.14 zadanie – riešenie
B/ 19/ 02.06.14 – 06.06.14 zadanie – riešenie      B/ 20/ 09.06.14 – 13.06.14 zadanie – riešenie      B/ 21/ 16.06.14 – 20.06.14 zadanie – riešenie

kurz C (pokročilí)
C/ 01/ 20.01.14 – 24.01.14 zadanieriešenie      C/ 02/ 27.01.14 – 31.01.14 zadanieriešenie      C/ 03/ 03.02.14 – 07.02.14 zadanieriešenie
C/ 04/ 10.02.14 – 14.02.14 zadanieriešenie      C/ 05/ 17.02.14 – 21.02.14 zadanieriešenie      C/ 06/ 24.02.14 – 28.02.14 zadanieriešenie
C/ 07/ 03.03.14 – 07.03.14 zadanieriešenie      C/ 08/ 10.03.14 – 14.03.14 zadanieriešenie      C/ 09/ 17.03.14 – 21.03.14 zadanieriešenie
C/ 10/ 24.03.14 – 28.03.14 zadanieriešenie      C/ 11/ 31.03.14 – 04.04.14 zadanieriešenie      C/ 12/ 07.04.14 – 11.04.14 zadanieriešenie
C/ 13/ 14.04.14 – 18.04.14 zadanieriešenie      C/ 14/ 28.04.14 – 02.05.14 zadanieriešenie      C/ 15/ 05.05.14 – 09.05.14 zadanieriešenie
C/ 16/ 12.05.14 – 16.05.14 zadanieriešenie      C/ 17/ 19.05.14 – 23.05.14 zadanieriešenie      C/ 18/ 26.05.14 – 30.05.14 zadanieriešenie
C/ 19/ 02.06.14 – 06.06.14 zadanieriešenie      C/ 20/ 09.06.14 – 13.06.14 zadanieriešenie      C/ 21/ 16.06.14 – 20.06.14 zadanieriešenie
 
 
 
 
september – december 2013
 
kurz A (začiatočníci)
A/ 01/ 07.10.13 – 11.10.13 zadanieriešenie      A/ 02/ 14.10.13 – 18.10.13 zadanieriešenie      A/ 03/ 21.10.13 – 25.10.13 zadanieriešenie
A/ 04/ 28.10.13 – 01.11.13 zadanieriešenie      A/ 05/ 04.11.13 – 08.11.13 zadanieriešenie      A/ 06/ 11.11.13 – 15.11.13 zadanieriešenie
A/ 07/ 18.11.13 – 22.11.13 zadanieriešenie      A/ 08/ 25.11.13 – 29.11.13 zadanieriešenie      A/ 09/ 02.12.13 – 06.12.13 zadanieriešenie
A/ 10/ 09.12.13 – 13.12.13 zadanieriešenie      A/ 11/ 16.12.13 – 20.12.13 zadanie – riešenie      A/ 12/ 23.12.13 – 27.12.13 zadanie – riešenie

kurz B (mierne pokročilí)
B/ 01/ 07.10.13 – 11.10.13 zadanieriešenie      B/ 02/ 14.10.13 – 18.10.13 zadanieriešenie      B/ 03/ 21.10.13 – 25.10.13 zadanieriešenie
B/ 04/ 28.10.13 – 01.11.13 zadanieriešenie      B/ 05/ 04.11.13 – 08.11.13 zadanieriešenie      B/ 06/ 11.11.13 – 15.11.13 zadanieriešenie
B/ 07/ 18.11.13 – 22.11.13 zadanieriešenie      B/ 08/ 25.11.13 – 29.11.13 zadanieriešenie      B/ 09/ 02.12.13 – 06.12.13 zadanieriešenie
B/ 10/ 09.12.13 – 13.12.13 zadanieriešenie      B/ 11/ 16.12.13 – 20.12.13 zadanie – riešenie      B/ 12/ 23.12.13 – 27.12.13 zadanie – riešenie

kurz C (pokročilí)
C/ 01/ 07.10.13 – 11.10.13 zadanieriešenie      C/ 02/ 14.10.13 – 18.10.13 zadanieriešenie      C/ 03/ 21.10.13 – 25.10.13 zadanieriešenie
C/ 04/ 28.10.13 – 01.11.13 zadanieriesenie      C/ 05/ 04.11.13 – 08.11.13 zadanieriešenie      C/ 06/ 11.11.13 – 15.11.13 zadanieriešenie
C/ 07/ 18.11.13 – 22.11.13 zadanieriešenie      C/ 08/ 25.11.13 – 29.11.13 zadanieriešenie      C/ 09/ 02.12.13 – 06.12.13 zadanieriešenie
C/ 10/ 09.12.13 – 13.12.13 zadanieriešenie      C/ 11/ 16.12.13 – 20.12.13 zadanie – riešenie      C/ 12/ 23.12.13 – 27.12.13 zadanie – riešenie
 
 
 
 
január – jún 2013
 
kurz P O N D E L O K (3.)
01/ PO/ 07.01.13 zadanieriešenie      02/ PO/ 14.01.13 zadanieriešenie      03/ PO/ 21.01.13 zadanieriešenie      04/ PO/ 28.01.13 zadanieriešenie
05/ PO/ 04.02.13 zadanieriešenie      06/ PO/ 11.02.13 zadanieriešenie      07/ PO/ 25.02.13 zadanieriešenie      08/ PO/ 04.03.13 zadanieriešenie
09/ PO/ 11.03.13 zadanieriešenie      10/ PO/ 18.03.13 zadanieriešenie      11/ PO/ 25.03.13 zadanieriešenie      12/ PO/ 08.04.13 zadanieriešenie
13/ PO/ 15.04.13 zadanieriešenie      14/ PO/ 22.04.13 zadanieriešenie      15/ PO/ 29.04.13 zadanieriešenie      16/ PO/ 06.05.13 zadanieriešenie
17/ PO/ 13.05.13 zadanieriešenie      18/ PO/ 20.05.13 zadanieriešenie      19/ PO/ 27.05.13 zadanieriešenie      20/ PO/ 03.06.13 zadanieriešenie

kurz U T O R O K (4.)
01/ UT/ 08.01.13 zadanieriešenie      02/ UT/ 15.01.13 zadanieriešenie      03/ UT/ 22.01.13 zadanieriešenie      04/ UT/ 29.01.13 zadanieriešenie
05/ UT/ 05.02.13 zadanieriešenie      06/ UT/ 12.02.13 zadanieriešenie      07/ UT/ 26.02.13 zadanieriešenie      08/ UT/ 05.03.13 zadanieriešenie
09/ UT/ 12.03.13 zadanieriešenie      10/ UT/ 19.03.13 zadanieriešenie      11/ UT/ 26.03.13 zadanieriešenie      12/ UT/ 09.04.13 zadanieriešenie
13/ UT/ 16.04.13 zadanieriešenie      14/ UT/ 23.04.13 zadanieriešenie      15/ UT/ 30.04.13 zadanieriešenie      16/ UT/ 07.05.13 zadanieriešenie
17/ UT/ 14.05.13 zadanieriešenie      18/ UT/ 21.05.13 zadanieriešenie      19/ UT/ 28.05.13 zadanieriešenie      20/ UT/ 04.06.13 zadanieriešenie

kurz S T R E D A (1.)
01/ ST/ 09.01.13 zadanieriešenie      02/ ST/ 16.01.13 zadanieriešenie      03/ ST/ 23.01.13 zadanieriešenie      04/ ST/ 30.01.13 zadanieriešenie
05/ ST/ 06.02.13 zadanieriešenie      06/ ST/ 13.02.13 zadanieriešenie      07/ ST/ 27.02.13 zadanieriešenie      08/ ST/ 06.03.13 zadanieriešenie
09/ ST/ 13.03.13 zadanieriešenie      10/ ST/ 20.03.13 zadanieriešenie      11/ ST/ 27.03.13 zadanieriešenie      12/ ST/ 10.04.13 zadanieriešenie
13/ ST/ 17.04.13 zadanieriešenie      14/ ST/ 24.04.13 zadanieriešenie      15/ ST/ 01.05.13 zadanieriešenie      16/ ST/ 08.05.13 zadanieriešenie
17/ ST/ 15.05.13 zadanieriešenie      18/ ST/ 22.05.13 zadanieriešenie      19/ ST/ 29.05.13 zadanieriešenie      20/ ST/ 05.06.13 zadanieriešenie

kurz Š T V R T O K (2.)
01/ ŠT/ 10.01.13 zadanieriešenie      02/ ŠT/ 17.01.13 zadanieriešenie      03/ ŠT/ 24.01.13 zadanieriešenie      04/ ŠT/ 31.01.13 zadanieriešenie
05/ ŠT/ 07.02.13 zadanieriešenie      06/ ŠT/ 14.02.13 zadanieriešenie      07/ ŠT/ 28.02.13 zadanieriešenie      08/ ŠT/ 07.03.13 zadanieriešenie
09/ ŠT/ 14.03.13 zadanieriešenie      10/ ŠT/ 21.03.13 zadanieriešenie      11/ ŠT/ 28.03.13 zadanieriešenie      12/ ŠT/ 11.04.13 zadanieriešenie
13/ ŠT/ 18.04.13 zadanieriešenie      14/ ŠT/ 25.04.13 zadanieriešenie      15/ ŠT/ 02.05.13 zadanieriešenie      16/ ŠT/ 09.05.13 zadanieriešenie
17/ ŠT/ 16.05.13 zadanieriešenie      18/ ŠT/ 23.05.13 zadanieriešenie      19/ ŠT/ 30.05.13 zadanieriešenie      20/ ŠT/ 06.06.13 zadanieriešenie

kurz P I A T O K (5.)
01/ PA/ 11.01.13 zadanieriešenie      02/ PA/ 18.01.13 zadanieriešenie      03/ PA/ 25.01.13 zadanieriešenie      04/ PA/ 01.02.13 zadanieriešenie
05/ PA/ 08.02.13 zadanieriešenie      06/ PA/ 15.02.13 zadanieriešenie      07/ PA/ 01.03.13 zadanieriešenie      08/ PA/ 08.03.13 zadanieriešenie
 
 
 
 
september – december 2012
 
kurz P O N D E L O K (2.)
01/ PO/ 24.09.12 zadanieriešenie      02/ PO/ 01.10.12 zadanieriešenie      03/ PO/ 08.10.12 zadanieriešenie      04/ PO/ 15.10.12 zadanieriešenie
05/ PO/ 22.10.12 zadanieriešenie      06/ PO/ 29.10.12 zadanieriešenie      07/ PO/ 05.11.12 zadanieriešenie      08/ PO/ 12.11.12 zadanieriešenie
09/ PO/ 19.11.12 zadanieriešenie      10/ PO/ 26.11.12 zadanieriešenie      11/ PO/ 03.12.12 zadanieriešenie      12/ PO/ 10.12.12 zadanieriešenie

kurz U T O R O K (4.)
01/ UT/ 25.09.12 zadanieriešenie      02/ UT/ 02.10.12 zadanieriešenie      03/ UT/ 09.10.12 zadanieriešenie      04/ UT/ 16.10.12 zadanieriešenie
05/ UT/ 23.10.12 zadanieriešenie      06/ UT/ 30.10.12 zadanieriešenie      07/ UT/ 06.11.12 zadanieriešenie      08/ UT/ 13.11.12 zadanieriešenie
09/ UT/ 20.11.12 zadanieriešenie      10/ UT/ 27.11.12 zadanieriešenie      11/ UT/ 04.12.12 zadanieriešenie      12/ UT/ 11.12.12 zadanieriešenie

kurz S T R E D A (3.)
01/ ST/ 26.09.12 zadanieriešenie      02/ ST/ 03.10.12 zadanieriešenie      03/ ST/ 10.10.12 zadanieriešenie      04/ ST/ 17.10.12 zadanieriešenie
05/ ST/ 24.10.12 zadanieriešenie      06/ ST/ 31.10.12 zadanieriešenie      07/ ST/ 07.11.12 zadanieriešenie      08/ ST/ 14.11.12 zadanieriešenie
09/ ST/ 21.11.12 zadanieriešenie      10/ ST/ 28.11.12 zadanieriešenie      11/ ST/ 05.12.12 zadanieriešenie      12/ ST/ 12.12.12 zadanieriešenie

kurz Š T V R T O K (1.)
01/ ŠT/ 27.09.12 zadanieriešenie      02/ ŠT/ 04.10.12 zadanieriešenie      03/ ŠT/ 11.10.12 zadanieriešenie      04/ ŠT/ 18.10.12 zadanieriešenie
05/ ŠT/ 25.10.12 zadanieriešenie      06/ ŠT/ 01.11.12 zadanieriešenie      07/ ŠT/ 08.11.12 zadanieriešenie      08/ ŠT/ 15.11.12 zadanieriešenie
09/ ŠT/ 22.11.12 zadanieriešenie      10/ ŠT/ 29.11.12 zadanieriešenie      11/ ŠT/ 06.12.12 zadanieriešenie      12/ ŠT/ 13.12.12 zadanieriešenie

kurz P I A T O K (5.)
01/ PA/ 28.09.12 zadanieriešenie      02/ PA/ 05.10.12 zadanieriešenie      03/ PA/ 12.10.12 zadanieriešenie      04/ PA/ 19.10.12 zadanieriešenie
05/ PA/ 26.10.12 zadanieriešenie      06/ PA/ 02.11.12 zadanieriešenie      07/ PA/ 09.11.12 zadanieriešenie      08/ PA/ 16.11.12 zadanieriešenie
09/ PA/ 23.11.12 zadanieriešenie      10/ PA/ 30.11.12 zadanieriešenie      11/ PA/ 07.12.12 zadanieriešenie      12/ PA/ 14.12.12 zadanieriešenie