Prehliadky - Okruh 03o
o k r u h   0 3

Perla Spiša
a travertínový
obor

p r e h l i a d k a   c e l e j   l o k a l i t y   U N E S C O   n a   S p i š i

apríl – október
slovensky
max. 8 hod.

r e z e r v á c i a
unesco.spis@gmail.com
00421 (0)904 564 290

[spacer height=“25px“]

Prehliadky - Okruh 00

Lokalitu UNESCO na Spiši tvorí od roku 1993 Spišský hrad, Kostol Ducha Svätého v Žehre, Spišská Kapitula so Spišským Podhradím a travertínové územia Dreveník a Sivá Brada. Od roku 2009 aj Levoča s dielom Majstra Pavla…

Kde tu však možno nájsť perlu Spiša? Aký je vlastne travertínový obor? Rastie tu naozaj aj Strom života? A je Biely lev nebezpečný…? Nebude nebezpečnejším skôr syseľ pasienkový, nehovoriac o uhličitane vápenatom…?

Rezervujte si prehliadku s našim sprievodcom (najneskôr 2 dni vopred). Zvoľte si ľubovoľný termín v čase od apríla do októbra. Prehliadka aj s presunmi (vlastnými dopravnými prostriedkami/ linkovým autobusom) a prestávkou trvá max. 8 hod.
 
v s t u p n é
Spišský hrad (5,00 eur/ 4,00 eur/ 3,00 eur/ 11,00 eur) → viac
Kostol Ducha Svätého v Žehre (1,70 eur/ 1,00 eur/ 0,50 eur) → viac
Katedrála sv. Martina na Spišskej Kapitule (2,00 eur/ 1,00 eur) → viac
Spišské múzeum v Levoči (3,50 eur/ 3,00 eur/ 2,00 eur) → viac
Kostol sv. Jakuba v Levoči (2,00 eur/ 1,00 eur) → viac
sprievodca (zdarma)

[spacer height=“15px“]
o d p o r ú č a m e

Menu - Prehliadky 01

Menu - Prehliadky 02

Menu - Tury 05

Menu - Tury 06

[spacer height=“60px“]