Prehliadky - Okruh 02o
o k r u h   0 2

Vojvoda
z Anjou
a dva hrady

p r e h l i a d k a   S p i š s k é h o   h r a d u   a   L e v o č e

apríl – október
slovensky
max. 5 hod.

r e z e r v á c i a
unesco.spis@gmail.com
00421 (0)904 564 290

[spacer height=“25px“]

Prehliadky - Okruh 00

Spišský hrad, údajne najrozsiahlejší hrad v Strednej Európe aj na Slovensku a 17 km vzdialená Levoča, niekdajšie slobodné kráľovské mesto so zachovaným hradobným systémom, Bielou paňou a najvyšším gotickým oltárom…

Je však hrad Spiš naozaj najrozsiahlejším? Ako s tým súvisí Pustý hrad nad Zvolenom? Aký vzťah bol medzi ním a Levočou? Prečo by sme v stredoveku boli radšej mešťania než hradčania? A kto bol vlastne vojvoda z Anjou…?

Rezervujte si prehliadku s našim sprievodcom (najneskôr 2 dni vopred). Zvoľte si ľubovoľný termín v čase od apríla do októbra. Prehliadka aj s presunmi (vlastnými dopravnými prostriedkami/ linkovým autobusom) a prestávkou trvá max. 5 hod.
 
 
v s t u p n é
Spišský hrad (5,00 eur/ 4,00 eur/ 3,00 eur/ 11,00 eur) → viac
Kostol sv. Jakuba (2,00 eur/ 1,00 eur) → viac
sprievodca (zdarma)

[spacer height=“15px“]
o d p o r ú č a m e

Menu - Prehliadky 01

Menu - Prehliadky 03

Menu - Tury 05

Menu - Tury 06

[spacer height=“60px“]