Prehliadky - Okruh 01
o k r u h   0 1

Jedno mesto,
majster a krásna
Juliana

p r e h l i a d k a   s t a r é h o   m e s t a   L e v o č e

január – december
slovensky
90 min.

r e z e r v á c i a
unesco.spis@gmail.com
00421 (0)904 564 290

[spacer height=“25px“]

Prehliadky - Okruh 00

Levoča, jedno neobyčajné mesto na mape Európy. Mesto s najvyšším gotickým oltárom sveta od slávneho rezbára, Pavla z Levoče, spojené s pohnutým osudom legendárnej Bielej panej, krásnej Juliany, dodnes opevnené hradbami…

Ako sa však žilo v takom stredovekom meste? Bola Juliana skutočne zradkyňou? Za čo bol odsúdený syn Majstra Pavla? Na čo slúžila klietka hanby? A čo má s Levočou spoločné anglický kráľ Henrich VIII. či Leonardo da Vinci…?

Rezervujte si prehliadku s našim sprievodcom (najneskôr 2 dni vopred). Zvoľte si ľubovoľný termín a čas a to počas celého roka. Prehliadka starým mestom Levoče trvá približne 90 min. (vrátane návštevy Kostola sv. Jakuba).
 
 
v s t u p n é
Kostol sv. Jakuba (2,00 eur/ 1,00 eur) → viac
sprievodca (zdarma)

[spacer height=“0px“]
o d p o r ú č a m e

Menu - Prehliadky 02

Menu - Prehliadky 03

Menu - Tury 05

Menu - Tury 06

[spacer height=“60px“]