O nás

[spacer height=“20px“]

Svetové dedičstvo na Spiši je neoficiálnou internetovou stránkou Spišského hradu. Jej cieľom je poskytovať aktuálne, kvalitné a zaujímavé informácie o celej lokalite UNESCO na Spiši, kam okrem Spišského hradu patrí aj Kostol Ducha Svätého v Žehre, Spišská Kapitula so Spišským Podhradím, chránené travertínové územia Dreveník, Sivá Brada a historické mesto Levoča s dielom Majstra Pavla. Na stránke zároveň nájdete rozličné registre odbornej literatúry a periodík so zameraním na dejiny, populárno-vedné i odborné články a krátke textové ukážky z rozličných prameňov (momentálne v rekonštrukcii).

Samotné Svetové dedičstvo UNESCO na Spiši reprezentuje jedinečný súbor kultúrnych a prírodných pamiatok. Spišský hrad, Kostol Ducha Svätého v Žehre, Spišská Kapitula so Spišským Podhradím a travertínové územia Dreveník a Sivá Brada sú jeho súčasťou od roku 1993. Tento stredoveký urbanistický celok kultúrnej krajiny Spiša od roku 2009 dopĺňa i staré mesto Levoča s dielom Majstra Pavla. Odtiaľ aj logo našej stránky. Štylizovaný kvet s piatimi lupeňmi je jednak symbolom vzácnej miestnej flóry a fauny, jednak predstavuje výnimočných šesť lokalít UNESCO na Spiši.

Správcom stránky je občianske združenie Svetové dedičstvo NA SPIŠI, ktoré je v zmysle zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov nezávislým, nepolitickým, dobrovoľným občianskym združením občanov Slovenskej republiky ako aj občanov iného štátu, ktorí majú záujem o zveľaďovanie a propagáciu kultúry a histórie regiónu Spiš a Slovenska, predovšetkým lokality UNESCO na Spiši, ich prezentáciu doma a v zahraničí. Naše združenie sprostredkúva aj sprievodcovské služby, ponúka jazykové kurzy pre verejnosť a organizuje rozličné kultúrne podujatia.

[spacer height=“10px“]

Svetové dedičstvo NA SPIŠI
občianske združenie
Francisciho 7, 054 01 Levoča
IČO: 42073472, DIČ: 2022403515

IBAN: SK20 0200 0000 0033 1540 2454
BIC: SUBASKBX

unesco.spis@gmail.com
0904 564 290

[spacer height=“30px“]

Počas júla a augusta 2014 ste nás mohli nájsť
aj v našom informačnom stánku v Levoči na námestí Majstra Pavla,
v júli pri klietke hanby, v auguste pred vstupom do Kostola sv. Jakuba.
Bolo nám potešením…

Kontakt - Stanok

[spacer height=“20px“]