A

 
 
a r c h í v n i c t v o

Organizačné zmeny Odboru archívov a registratúr SVS MV SR.
(Jozef Hanus)
In Slovenská archivistika, 2010, roč. 45, č. 1, s. 3-6.

archívnictvo, legislatíva, Odbor archívov a registratúr SVS MV SR, organizačné zmeny štruktúry, zákon
 
 
 
a r c h í v n i c t v o

MRIŽOVÁ, Mária.
Archivovanie elektronických registratúrnych záznamov v kontexte pripravovanej novely zákona o archívoch a registratúrach.
In Slovenská archivistika, 2010, roč. 45, č. 2, s. 61-71.

archívnictvo, legislatíva, archívy, registratúry, novela zákona, elektronické záznamy