zalomenie

[spacer height=“10px“]

Audio-Spissky-hrad-01-08-ZALOMENIEAudio-Spissky-hrad-00-00-BIELAx
Priam geniálnym, o to nenápadnejším obranným prvkom bolo zalomenie samotnej prístupovej cesty priamo v barbakane. Znamená to len toľko, že niekdajšie vráta v palisáde, padací most s bránou barbakanu a samotná vstupná veža s bránou neboli v jednej priamej pohľadovej línii. Zámerne. Nepriateľ stojac na prístupovej ceste pred hradom nedokázal vystreliť priamo na vstupnú bránu. Prirodzene, nebolo dela, ktoré by umožňovalo, aby jeho guľa po vystrelení v tom správnom momente odbočila napríklad vpravo… Aby mohol ohrozovať bránu, musel by stáť v barbakane, no ak sa mu aj do tohto opevneného predbránia podarilo dostať, bol v pasci.

ďalej →

[spacer height=“30px“]

Audio - Mapka hradu 01o
 
rozloha
hodnota
unesco
cesta
palisáda
barbakan
vlčia jama
zalomenie
ochodza
datovanie
bralo
jaskyňa

[spacer height=“1px“]

Audio - Mapka hradu 00
 
1   Vstupná brána
2   Fiochova veža
3   Keltská svätyňa
4   Prepoštova veža
5   Gotické paláce
6   Veža donjon
7   Románsky palác

[spacer height=“60px“]