hodnota

[spacer height=“10px“]

Audio - Spissky hrad 01 02 HODNOTAAudio-Spissky-hrad-00-00-BIELAx
Unikátnosť hradu Spiš nespočíva tak celkom ani v jeho architektúre, hoci napríklad zachovanosťou románskych častí vyráža dych. Svetová výnimočnosť spišskej hradnej ruiny je paradoxne v jej okolí. Vzájomná previazanosť kráľovského hradu, jeho podhradia, šľachtických kostolíkov, prepoštského sídla a slobodného kráľovského mesta bolo v stredoveku relatívne bežné. Čo však bežné nie je, je zachovanosť celého tohto urbanizmu v ucelenej podobe napriek siedmim storočiam. Práve preto bol na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO zaradený Spišský hrad neodlúčiteľne aj s pamiatkami okolia.

ďalej →

[spacer height=“30px“]

Audio - Mapka hradu 01o
 
rozloha
hodnota
unesco
cesta
palisáda
barbakan
vlčia jama
zalomenie
ochodza
datovanie
bralo
jaskyňa

[spacer height=“1px“]

Audio - Mapka hradu 00
 
1   Vstupná brána
2   Fiochova veža
3   Keltská svätyňa
4   Prepoštova veža
5   Gotické paláce
6   Veža donjon
7   Románsky palác

[spacer height=“60px“]