datovanie

[spacer height=“10px“]

Audio-Spissky-hrad-01-10-DATOVANIEAudio-Spissky-hrad-00-00-BIELAx
Dnešný vstup do hradu, nazývaný aj východná brána, začali stavať približne v druhej polovici 13. storočia po mongolskom vpáde do Uhorska. Vtedy na terajšom mieste vznikla prvá vstupná veža s bránou a priľahlými múrmi. V 14. storočí bola veža aj s bránou prestavaná v gotickom štýle a podľa najnovšieho výskumu už vtedy vstup opatrili dnešným barbakanom s cimburím a ochodzou, ktorý z vonkajšej strany obklopovala suchá priekopa. V 15. storočí vežu znovu prestavali. V prvej polovici 16. storočia barbakan vybavili delovými strieľňami. Stavebný vývoj vstupu bol ukončený v 17. storočí, keď ako posledná bola vystavaná palisáda.

ďalej →

[spacer height=“30px“]

Audio - Mapka hradu 01o
 
rozloha
hodnota
unesco
cesta
palisáda
barbakan
vlčia jama
zalomenie
ochodza
datovanie
bralo
jaskyňa

[spacer height=“1px“]

Audio - Mapka hradu 00
 
1   Vstupná brána
2   Fiochova veža
3   Keltská svätyňa
4   Prepoštova veža
5   Gotické paláce
6   Veža donjon
7   Románsky palác

[spacer height=“60px“]