cesta

[spacer height=“10px“]

Audio-Spissky-hrad-01-04-CESTAAudio-Spissky-hrad-00-00-BIELAx
Dnešná asfaltová prístupová komunikácia, v smere od cesty medzi Bijacovcami a Žehrou, sa v jej hornej časti zámerne stáča tak, že pred vstupom do hradu vedie priamo pod múrmi hradnej akropoly. Bola tak zhora ľahko kontrolovateľná. Potenciálny nepriateľ mohol byť zastavený ešte na ceste. Teda, ak sa nelogicky rozhodol zmocniť hradu cez vstupnú bránu… Na počiatku však pred bránou ústila pravdepodobne ešte jedna cesta, po ktorej dnes niet takmer žiadnej stopy. Spájala hrad s jeho vtedajším podhradím, dnes mestečkom Spišské Podhradie. Táto komunikácia viedla po svahu kopca pod vstupnou bránou zľava pričom pred bránou sa prudko stáčala v smere do hradu.

ďalej →

[spacer height=“30px“]

Audio - Mapka hradu 01o
 
rozloha
hodnota
unesco
cesta
palisáda
barbakan
vlčia jama
zalomenie
ochodza
datovanie
bralo
jaskyňa

[spacer height=“1px“]

Audio - Mapka hradu 00
 
1   Vstupná brána
2   Fiochova veža
3   Keltská svätyňa
4   Prepoštova veža
5   Gotické paláce
6   Veža donjon
7   Románsky palác

[spacer height=“60px“]