bralo

[spacer height=“10px“]

Audio - Spissky hrad 01 11 BRALOAudio-Spissky-hrad-00-00-BIELAx
Priestor brány oplýva ešte jednou zvláštnosťou. Totiž kopec, na ktorom Spišský hrad stojí, je tvorený nestabilným ílovitým podložím. Na ňom v priebehu stoviek tisíc rokov postupne vyrástol travertínový masív o hrúbke asi 50 metrov. Vyzrážaním uhličitanu vápenatého, ktorý obsahoval prameň vychádzajúci na povrch cez tektonický zlom v podloží, sa ukladala vrstva po vrstve. Bralo ukrýva množstvo tektonických puklín, ktoré vytvárajú akúsi sieť chodieb a siení. Takéto celky, teda jaskyne, sú pod hradom tri: Podhradská, Puklinová a Temná jaskyňa. A práve v priestore barbakanu sa nachádza vchod do jednej z nich.

ďalej →

[spacer height=“30px“]

Audio - Mapka hradu 01o
 
rozloha
hodnota
unesco
cesta
palisáda
barbakan
vlčia jama
zalomenie
ochodza
datovanie
bralo
jaskyňa

[spacer height=“1px“]

Audio - Mapka hradu 00
 
1   Vstupná brána
2   Fiochova veža
3   Keltská svätyňa
4   Prepoštova veža
5   Gotické paláce
6   Veža donjon
7   Románsky palác

[spacer height=“60px“]