Nemecky online

 
Kurzy - Nemecky online 01o
   úlohy A
   úlohy B
   úlohy C
   úlohy D
   úlohy E
   úlohy F
   úlohy G
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 06 a HAUS    W O R T S C H A T Z   (→ audio)
das Haus -ä-er dom/ das Zimmer – izba/ die Küche -n kuchyňa/ die Speisekammer -n komora/ das Bad -ä-er kúpelňa/ die Toilette -n záchod/ die Terasse -n terasa/ die Garage -n garáž/ der Keller – pivnica/ der Flur -e chodba/ die Treppe -n schody/ das Untergeschoss -e suterén/ das Erdgeschoss -e prízemie/ der Stock -werke poschodie/ die Etage -n poschodie/ der Dachboden -ö- povala/ die Wand -ä-e stena/ das Fenster – okno/ die Tür -en dvere/ der Boden -ö- podlaha/ die Decke -n strop/ das Dach -ä-er strecha/ die Heizung -en kúrenie/ die Wasserleitung -en vodovodné potrubie/ die Elektrizitätsnetz -e elektrická sieť/ der Zaun -ä-e plot/ das Möbel – nábytok/ der Schrank -ä-e skriňa/ die Kommode -n komoda/ das Regal -e polica/ das Bett -en posteľ/ das Sofa -s pohovka/ der Sessel – kreslo/ der Tisch -e stôl/ der Stuhl -ü-e stolička/ die Lampe -n lampa/ der Spiegel – zrkadlo/ der Teppich -e koberec/ der Vorhang -ä-e záves, záclona/ das Waschbecken – umývadlo/ der Wasserhahn -ä-e vodovodný kohútik/ die Badewanne -n vaňa/ die Dusche -n sprcha/ die Waschmaschine -n práčka/ der Kühlschrank -ä-e chladnička/ die Mikrowelle -n mikrovlnka/ der Geschirrspüler – umývačka riadu/ das Geschirr 0 riad/ der Herd -e sporák/ der Backofen -ö- rúra/ der Schalter – vypínač/ der Stecker – zástrčka/ die Steckdose -n zásuvka/ der Schlüssel – kľúč
 
 

 
 
viac: úloha A 06 a
 
 
 
 
A 05 b ALLTAG    W O R T S C H A T Z   (→ audio)
der Alltag -e všedný deň/ das Frühstück -e raňajky/ das Mittagessen – obed/ das Abendessen – večera/ frühstücken raňajkovať/ zu Mittag essen obedovať/ zu Abend essen večerať/ die Hand -ä-e ruka/ das Gesicht -er tvár/ das Haar -e vlas, vlasy/ der Zahn -ä-e zub/ das Kleid -er šaty, odev/ die Hose -n nohavice/ das T-Shirt -s tričko/ die Jacke -n bunda/ der Pullover – pulóver/ der Mantel -ä- kabát/ die Mütze -n čiapka/ der Schuh -e topánka/ auf/stehen vstať/ an/haben mať na sebe/ aus/sehen vyzerať/ an/rufen zavolať (A.)/ ein/treten, treten vkročiť, vstúpiť/ mit/kommen ísť s/ weg/gehen odísť/ (sich) putzen čistiť (si) (zuby)/ (sich) waschen umývať (sa/ si)/ (sich) duschen sprchovať (sa)/ sich an/ziehen obliecť, obuť sa/ si/ sich aus/ziehen vyzliecť, vyzuť sa/ si/ sich um/ziehen prezliecť, prezuť sa/ si/ sich setzen sadnúť si/ sich legen ľahnúť si/ (sich) vor/stellen predstaviť (sa/ si)/ (sich) vor/bereiten pripraviť (sa)/ (sich) verabreden dohodnúť (sa) (na stretnutí)/ (sich) treffen stretnúť (sa)/ (sich) beeilen ponáhľať (sa)/ (sich) wünschen želať (si)/ (sich) fühlen cítiť (sa)/ morgen früh skoro ráno, zavčasu ráno/ für den Abend na večer/ für heute Abend na dnes večer/ den ganzen Monat celý mesiac/ den ganzen Tag celý deň/ das ganze Jahr celý rok/ das ganze Wochenende celý víkend/ die ganze Woche celý týždeň/ die ganze Stunde celú hodinu/ zum Frühstück na raňajky/ zum Mittagessen na obed/ zum Abendessen na večeru/ zum Bahnhof na železničnú stanicu/ am Bahnhof na železničnej stanici/ zur Schule do školy/ in der Schule v škole/ ins Haus do domu/ im Haus v dome/ ins Bett do postele/ im Bett v posteli/ noch nicht ešte nie/ nicht mehr už nie
 
 

 
 
viac: úloha A 05 b
 
 
 
 
A 05 a ALLTAG    W O R T S C H A T Z   (→ audio)
der Alltag -e všedný deň/ die Wohnung -en byt/ der Balkon -s/-e balkón/ die Sache -n vec, záležitosť/ das Tablet -s tablet/ das Notebook -s laptop, notebook/ der Fernseher – televízor/ das Licht -er svetlo/ das Brot -e chlieb/ das Gebäck 0 pečivo/ das Obst 0 ovocie/ das Gemüse 0 zelenina/ die Milch 0 mlieko/ lange dlho/ ordentlich poriadne/ gleich hneď, ihneď/ zuerst najprv/ jedes Mal zakaždým, každý raz/ nach Hause domov/ zu Hause doma/ müde unavený/ langsam pomalý/ fleißig usilovný/ vergessen zabudnúť/ zerbrechen rozbiť/ geben dať/ werfen hádzať/ auf/wachen zobudiť sa/ ein/schlafen zaspať/ ab/fahren odcestovať, odísť/ an/kommen doraziť, prísť/ ein/schalten zapnúť (televízor)/ aus/schalten vypnúť/ an/machen zapnúť (svetlo)/ aus/machen vypnúť/ auf/räumen upratať/ fern/sehen sledovať televíziu/ ein/kaufen nakupovať/ ein/packen zabaliť, zbaliť/ (die) Uhr (konkrétna) hodina/ (der) Viertel štvrť (časovo)/ halb pol (časovo)/ von … bis od … do (časovo)/ die Sekunde -n sekunda/ die Minute -n minúta/ die Stunde -n hodina (časový úsek)/ der Mittag -e obed, poludnie/ der Vormittag -e predpoludnie/ der Nachmittag -e popoludnie/ der Morgen – ráno/ der Abend -e večer/ am Morgen ráno/ am Mittag na obed/ am Abend večer/ jeden Morgen každé ráno/ jeden Mittag každé poludnie/ jeden Abend každý večer/ die Nacht -ä-e noc/ in der Nacht v noci/ jede Nacht každú noc/ die Mitternacht -ä-e polnoc/ um Mitternacht o polnoci
 
 

 
 
viac: úloha A 05 a
 
 
 
 
A 04 b CAMPING    W O R T S C H A T Z   (→ audio)
das Camping 0 kempovanie, kemping/ der Campingplatz -ä-e kemping/ der Weg -e cesta/ die Berge hory, vrchy, pohorie/ der Wald -ä-er les, hora/ das Holz -ö-er drevo/ die Burg -en hrad/ das Pferd -e kôň/ Pferd reiten jazdiť na koni/ das Feuer – oheň/ am Feuer pri ohni/ am Lagerfeuer pri táboráku/ Feuer machen rozložiť oheň/ das Feuerzeug -e zapaľovač/ das Zündholz -ö-er zápalka/ die Axt Ä-e sekera/ das Messer – nôž/ das Rad -ä-er koleso/ das Werkzeug -e náradie/ der Grill -s gril/ die Kartoffel -n zemiak/ die Schale -n šupka/ die Gitarre -n gitara/ Gitarre spielen hrať na gitare/ der Rucksack -ä-e batoh/ die Taschenlampe -n baterka/ die Decke -n deka/ zelten stanovať, táboriť/ spalten rúbať (drevo)/ reiten jazdiť (na koni)/ klettern liezť, šplhať sa/ besuchen navštevovať/ baden kúpať, kúpať sa/ bleiben ostať, zostať/ sitzen sedieť/ lösen riešiť/ denken myslieť/ brauchen potrebovať/ finden nájsť/ leihen požičať, požičať si/ packen baliť/ benutzen používať/ schälen ošúpať (ovocie, zemiaky)/ braten opekať, vyprážať, piecť (mäso)/ es gibt je, existuje/ leider žiaľ/ alle všetci/ zusammen spolu/ weg preč/ dann potom/ danach potom/ wieder opäť/ selten občas, zriedka/ erst až, len (časovo), najprv
 
 

 
 
viac: úloha A 04 b
 
 
 
 
A 04 a CAMPING    W O R T S C H A T Z   (→ audio)
das Camping 0 kemping, kempovanie/ im Camping v kempingu/ die Natur 0 príroda/ der See -n jazero/ am See pri jazere/ das Zelt -e stan/ der Schlafsack -ä-e spací vak/ die Luftmatratze -n nafukovačka/ das Segelboot -e plachetnica/ der Wagen – vozidlo, voz/ der Hut -ü-e klobúk/ die Sonnenbrille -n slnečné okuliare/ das Wetter 0 počasie/ der Hund -e pes/ die Katze -n mačka/ das Wasser – voda/ das Bier -e pivo/ der Pilz -e huba/ die Zwiebel -n cibuľa/ die Wurst -ü-e klobása, saláma/ das Steak -s steak/ lassen nechať/ tragen nosiť/ waschen umývať/ halten držať, zastaviť/ fallen spadnúť/ die Woche -n týždeň/ der Monat -e mesiac/ einen Monat lang mesiac/ eine Woche lang týždeň/ ein Jahr lang rok/ gerade práve, akurát/ nur len, iba/ übrigens mimochodom/ eigentlich vlastne/ warm teplý/ heiß horúci/ kalt studený/ flach plytký/ tief hlboký/ kurz krátky/ lang dlhý/ toll skvelý/ wunderbar prekrásny/ herrlich nádherný/ grillen grilovať/ trinken piť/ schneiden strihať, rezať, krájať/ suchen hľadať/ segeln plachtiť/ Sonnenbad nehmen opaľovať sa/ Camping machen kempovať/ Was ist (hier/ dort) los? Čo sa (tu/ tam) deje?/ Meiner Meinung nach… Podľa môjho názoru…/ Ihrer Meinung nach… Podľa Vášho názoru…/ Das stimmt (nicht). To sedí (nesedí)./ Das ist egal. To je jedno.
 
 

 
 
viac: úloha A 04 a
 
 
 
 
A 03 b HOBBYS    W O R T S C H A T Z   (→ audio)
das Hobby -s záľuba/ der Beruf -e povolanie/ der Job -s džob/ das Geld 0 peniaze/ der Ball -ä-e lopta/ die Musik 0 hudba/ das Radio -s rádio/ das Telefon -e telefón/ das Handy -s mobil/ das Foto -s fotografia/ die Kamera -s kamera, fotoaparát/ das Fahrrad -ä-er bicykel/ die Briefmarke -n poštová známka/ der Schlittschuh -e korčuľa/ die Blume -n kvet/ das Problem -e problém/ die Lösung -en riešenie/ der Sport 0 šport/ der Fußball 0 futbal/ das Hockey 0 hokej/ das Tennis 0 tenis/ das Schach 0 šach/ das Internet 0 internet/ im Internet na internete/ Sport treiben športovať, pestovať šport/ Schlittschuh laufen korčuľovať sa/ faulenzen leňošiť/ hören počúvať/ zeichnen kresliť/ malen maľovať/ tanzen tancovať/ singen spievať/ fotografieren fotografovať/ sammeln zbierať/ basteln majstrovať/ reparieren opravovať/ nähen šiť/ häkeln háčkovať/ stricken štrikovať/ züchten pestovať, chovať/ joggen behať/ wandern chodiť na túry/ snowboarden snovbordovať/ turnen cvičiť/ schreiben písať/ chatten četovať/ surfen surfovať/ telefonieren telefonovať/ erziehen vychovávať/ verdienen zarábať/ lernen učiť sa/ studieren študovať
 
 

 
 
viac: úloha A 03 b
 
 
 
 
A 03 a HOBBYS    W O R T S C H A T Z   (→ audio)
das Hobby -s záľuba/ die Freizeit -en voľný čas/ das Buch -ü-er kniha/ der Computer – počítač/ der Garten -ä- záhrada/ der Fisch -e ryba/ das Klavier -e klavír/ das Auto -s auto/ sprechen hovoriť, rozprávať/ lesen čítať/ nehmen vziať/ essen jesť/ sehen vidieť/ fahren jazdiť, ísť/ schlafen spať/ laufen bežať/ backen piecť/ fangen chytať/ faul lenivý/ schnell rýchly/ kaputt pokazený/ Rad fahren bicyklovať sa/ Schi laufen lyžovať sa/ Schi fahren lyžovať sa/ Fußball spielen hrať futbal/ Klavier spielen hrať na klavíri/ Computer spielen hrať sa na počítači/ gern rád/ nichts nič/ spielen hrať, hrať sa/ kochen variť/ schwimmen plávať/ angeln chytať ryby/ tauchen potápať sa/ der Tag -e deň/ jeden Tag každý deň/ das Wochenende -n víkend/ am Wochenende cez víkend/ der Montag -e pondelok/ der Dienstag -e utorok/ der Mittwoch -e streda/ der Donnerstag -e štvrtok/ der Freitag -e piatok/ der Samstag -e sobota/ der Sonntag -e nedeľa/ am Sonntag v nedeľu/ sonntags pravidelne v nedeľu/ abends pravidelne večer/ der Frühling -e jar/ der Sommer – leto/ der Herbst -e jeseň/ der Winter – zima/ im Sommer v lete
 
 

 
 
viac: úloha A 03 a
 
 
 
 
A 02 b LEUTE    W O R T S C H A T Z   (→ audio)
die Leute ľudia/ der Fotograf -en fotograf/ die Fotografin -nen fotografka/ der Kaufmann -ä-er obchodník/ die Kauffrau -en obchodníčka/ der Architekt -en architekt/ die Architektin -nen architektka/ der Landwirt -e poľnohospodár/ die Landwirtin -nen poľnohospodárka/ der Unternehmer – podnikateľ/ die Unternehmerin -nen podnikateľka/ der Arzt Ä-e lekár/ die Ärztin -nen lekárka/ die Krankenschwester -n zdravotná sestra/ der Zahnarzt -ä-e zubár/ der Tierarzt -ä-e zverolekár/ die Sekretärin -nen sekretárka/ die Putzfrau -en upratovačka/ der Automechaniker – automechanik/ der Handwerker – remeselník/ fragen pýtať sa/ antworten odpovedať/ lieben ľúbiť/ lachen smiať sa/ weinen plakať/ träumen snívať/ der Freund -e priateľ/ die Freundin -nen priateľka/ die Geschwister súrodenci/ der Zwilling -e dvojča/ das Einzelkind -er jedináčik/ der Single -s slobodný (žijúci sám)/ das Ehepaar -e manželský pár/ der Witwer – vdovec/ die Witwe -n vdova/ der Neffe -n synovec/ die Nichte -n neter/ der Schwager -ä- švagor/ die Schwägerin -nen švagriná/ die Schwiegereltern svokrovci/ der Schwiegervater -ä- svokor/ die Schwiegermutter -ü- svokra/ der Schwiegersohn -ö-e zať/ die Schwiegertochter -ö- nevesta (synova žena)/ die Großeltern starí rodičia/ der Urgroßvater -ä- pradedo/ die Urgroßmutter -ü- prababka/ der Stiefvater -ä- nevlastný otec/ die Stiefmutter -ü- nevlastná mama/ der Halbbruder -ü- nevlastný brat/ die Halbschwester -n nevlastná sestra/ das Waisenkind -er sirota
 
 

 
 
viac: úloha A 02 b
 
 
 
 
A 02 a LEUTE    W O R T S C H A T Z   (→ audio)
die Leute ľudia/ der Student -en študent/ die Studentin -nen študentka/ der Ingenieur -e inžinier/ die Ingenieurin -nen inžinierka/ der Polizist -en policajt/ die Polizistin -nen policajtka / der Informatiker – informatik/ die Informatikerin -nen informatička/ werden stať sa/ haben mať/ machen robiť/ arbeiten pracovať/ heißen volať sa/ wohnen bývať/ kommen pochádzať, prísť/ gehen ísť/ reisen cestovať/ leben žiť/ reden hovoriť, rozprávať/ sagen hovoriť, povedať/ wechseln vymeniť/ wo kde/ wohin kam/ woher odkiaľ/ wann kedy/ in v/ nach do/ aus z/ ledig slobodný/ verliebt zamilovaný/ verlobt zasnúbený/ verheiratet ženatý, vydatá/ geschieden rozvedený/ verwitwet ovdovený/ arbeitslos nezamestnaný/ berufstätig zamestnaný/ arbeiten als… pracovať ako…/ oder alebo/ bald skoro, čoskoro/ viel veľa/ jetzt teraz/ heute dnes/ morgen zajtra/ gestern včera/ das Jahr -e rok/ Wie alt bist du? Koľko máš rokov?/ Wie alt sind Sie? Koľko máte rokov?/ Ich bin … Jahre alt. Mám … rokov./ Ich habe viel zu tun. Mám veľa práce./ Viel Glück! Veľa šťastia!/ Grüß dich! Zdravím ťa!
 
 

 
 
viac: úloha A 02 a
 
 
 
 
A 01 b FAMILIE    W O R T S C H A T Z   (→ audio)
die Familie -n rodina/ die Oma -s babka/ der Opa -s dedko/ die Großmutter -ü- stará mama/ der Großvater -ä- starý otec/ das Enkelkind -er vnúča/ die Enkeltochter -ö- vnučka/ der Enkelsohn -ö-e vnuk/ die Tante -n teta/ der Onkel – strýko/ die Cousine -n sesternica/ der Cousin -s bratranec/ die Eltern rodičia/ der Mensch -en človek/ der Herr -en pán/ gut dobrý/ schlecht zlý/ jung mladý/ alt starý/ glücklich šťastný/ unglücklich nešťastný/ schön pekný/ hässlich škaredý/ nett milý/ lieb milý/ scheußlich nahovno/ hoch vysoký/ der Rentner – dôchodca/ die Rentnerin -nen dôchodkyňa/ der Verkäufer – predavač/ die Verkäuferin -nen predavačka/ sehr veľmi/ immer vždy/ aber ale/ Guten Morgen! Dobré ráno!/ Guten Abend! Dobrý večer!/ Gute Nacht! Dobrú noc!/ Gute Reise! Šťastnú cestu!/ Vielen Dank. Veľká vďaka./ Danke schön. Ďakujem pekne./ Bitte schön. Prosím./ Gern geschehen. Rado sa stalo./ Gerne. Rád./ Nichts zu danken. Niet za čo./ Wie geht es Ihnen? Ako sa máte?/ Wie geht es dir? Ako sa máš?/ Wie geht´s? Ako sa máš?/ Es geht. Ujde to./ Entschuldigung! Prepáčte! (Prepáč!)/ Verzeihung! Prepáčte! (Prepáč!)/ Es tut mir leid. Je mi to ľúto./ Macht nichts. Nič sa nestalo./ Machen Sie es gut! Majte sa dobre!/ Mach´s gut! Maj sa!/ Bis bald! Do skorého videnia!
 
 

 
 
viac: úloha A 01 b
 
 
 
 
A 01 a FAMILIE    W O R T S C H A T Z   (→ audio)
die Familie -n rodina/ die Mutter -ü- mama/ der Vater -ä- otec/ das Kind -er dieťa/ der Sohn -ö-e syn/ die Tochter -ö- dcéra/ der Reporter – reportér/ die Reporterin -nen reportérka/ der Lehrer – učiteľ/ die Lehrerin -nen učiteľka/ … von Beruf … z povolania/ der Schüler – žiak/ die Schülerin -nen žiačka/ das Baby -s bábätko/ traurig smutný/ böse nahnevaný/ lustig smiešny/ klein malý/ der Mann -ä-er muž/ die Frau -en žena/ der Junge -n chlapec/ das Mädchen – dievča/ der Bruder -ü- brat/ die Schwester -n sestra/ die Person -en osoba/ das Bild -er obrázok/ auf dem Bild na obrázku/ richtig správny/ falsch nesprávny/ wer kto/ was čo/ wie ako, aký/ der ten/ die / das to/ die tí, tie/ und a/ auch aj, tiež/ also teda/ schon / noch ešte/ doch predsa/ da tu, tam/ hier tu/ dort tam/ oft často/ ja áno/ nein nie/ Hallo! Ahoj! (pri zvínaní)/ Tschüβ! Ahoj! (pri lúčení)/ Guten Tag! Dobrý deň!/ Auf Wiedersehen! Dovidenia!
 
 

 
 
viac: úloha A 01 a