konverzácia

 
Kurzy - Skola sprechovania 02o

   01   Kurz
   02   Stanica
   03   Mesto
   04   Hotel
   05   Obchod
   06   Práca
   07   Úrad
   08   Lekár
   09   Médiá
   10   Príroda
   11   Dvor
   12   Sviatok

slová
gramatika
cvičenia
konverzácia
nahrávky
rozcvičky