gramatika

 
Kurzy - Jesenna skola 02o

   01   Čas
   02   Rádové číslovky
   03   Predpony
   04   Zvratné slovesá
   05   Súvetia
   06   Množstvo
   07   Stupňovanie
   08   Prídavné mená
   09   Minulý čas
   10   Infinitív
   11   Trpný rod
   12   Konjuktív

slová
gramatika
cvičenia
nahrávky
rozcvičky