cvičenia

 
Kurzy - Jesenna skola 02o

   01   Časovanie
   02   Nepravidelné slovesá
   03   Rozkaz
   04   Skloňovanie
   05   Predložky
   06   Modálne slovesá
   07   Zvratné slovesá
   08   Súvetia
   09   Prídavné mená
   10   Minulý čas
   11   Infinitív s zu
   12   Konjuktív

slová
gramatika
cvičenia
nahrávky
rozcvičky