palisáda

[spacer height=“10px“]

Audio-Spissky-hrad-01-05-PALISADAAudio-Spissky-hrad-00-00-BIELAx
Ďalšou prekážkou bola palisáda, ktorá tvorila akúsi prvú obrannú líniu vstupnej brány. Na podobný obranný prvok nenarazíte na žiadnom zo slovenských hradov. Ide o unikát. Do poloblúka rozostúpené kamenné stĺpy sú jej pozostatkom. Dnes im však chýba pôvodné drevené prepojenie. V mieste, kde líniou palisády prechádza prístupová cesta, boli v palisáde vráta. Tu stál pôvodne ešte jeden stĺp. Za palisádou nasleduje druhá obranná línia tvorená suchou priekopou. Padací most ponad priekopu už ale nevedie. V línii cesty je priekopa prosto zasypaná. Most sa spúšťal z brány v opevnení barbakanu, ktorej už taktiež niet.

ďalej →

[spacer height=“30px“]

Audio - Mapka hradu 01o
 
rozloha
hodnota
unesco
cesta
palisáda
barbakan
vlčia jama
zalomenie
ochodza
datovanie
bralo
jaskyňa

[spacer height=“1px“]

Audio - Mapka hradu 00
 
1   Vstupná brána
2   Fiochova veža
3   Keltská svätyňa
4   Prepoštova veža
5   Gotické paláce
6   Veža donjon
7   Románsky palác

[spacer height=“60px“]