Kontakt

 

muzeum@levonet.sk
00421 (0)53 454 13 36
00421 (0)53 451 27 86

 

Mapa - Lokalita UNESCO     
 

p r í s t u p

Celá lokalita UNESCO na Spiši je situovaná na ceste I. triedy 18 medzi Popradom a Prešovom. Cez Levoču cesta priamo prechádza, o 15 km ďalej vedie tesne popri Sivej Brade, no Spišské Podhradie so Spišskou Kapitulou, Spišským hradom, Dreveníkom a Žehrou obchádza. Ak chcete navštíviť Spišské Podhradie alebo Spišskú Kapitulu, je potrebné na križovatke na Sivej Brade (v smere od Levoče) alebo na križovatke pod Spišským hradom (v smere od Prešova) zísť z hlavnej cesty. Pri Sivej Brade je parkovisko, ale žiadna autobusová zastávka. Spišská Kapitula sa nachádza nad Spišským Podhradím, pričom pred opevnením je autobusová zastávka a autom je možné parkovať vo vnútri opevnenia.

Na Spišský hrad sa dostanete z dvoch smerov. Ak sa na výlet vyberiete autobusovou linkou, cieľovou zastávkou je mestečko Spišské Podhradie, odkiaľ to k hradnej bráne trvá asi 45 minút pešo mestom a turistickým chodníkom. Auto môžete zaparkovať buď na parkovisku v Spišskom Podhradí priamo pod hradom (30 min. pešo k bráne), alebo na parkovisku z východnej strany hradu (odbočka do Žehry z hlavnej cesty medzi Levočou a Prešovom; 10 minút pešo k bráne). Na Dreveník sa dá dostať práve z východného parkoviska, pričom chôdzou to odtiaľ turistickým chodníkom trvá asi 15 minút. Žehra je od hradu vzdialená 2 km a vedie tam cesta II. triedy aj turistický chodník z Dreveníka (15 min. pešo).

 
 

Svetové dedičstvo NA SPIŠI
občianske združenie
Francisciho 7, 054 01 Levoča
IČO: 42073472, DIČ: 2022403515

IBAN: SK20 0200 0000 0033 1540 2454
BIC: SUBASKBX

 

Svetové dedičstvo na Spiši je neoficiálnou internetovou stránkou Spišského hradu. Jej cieľom je poskytovať aktuálne, kvalitné a zaujímavé informácie o celej lokalite UNESCO na Spiši, kam okrem Spišského hradu patrí aj Kostol Ducha Svätého v Žehre, Spišská Kapitula so Spišským Podhradím, chránené travertínové územia Dreveník, Sivá Brada a historické mesto Levoča s dielom Majstra Pavla. Na stránke zároveň nájdete rozličné registre odbornej literatúry a periodík so zameraním na dejiny, populárno-vedné i odborné články a krátke textové ukážky z rozličných prameňov (momentálne v rekonštrukcii).

Samotné Svetové dedičstvo UNESCO na Spiši reprezentuje jedinečný súbor kultúrnych a prírodných pamiatok. Spišský hrad, Kostol Ducha Svätého v Žehre, Spišská Kapitula so Spišským Podhradím a travertínové územia Dreveník a Sivá Brada sú jeho súčasťou od roku 1993. Tento stredoveký urbanistický celok kultúrnej krajiny Spiša od roku 2009 dopĺňa i staré mesto Levoča s dielom Majstra Pavla. Odtiaľ aj logo našej stránky. Štylizovaný kvet s piatimi lupeňmi je jednak symbolom vzácnej miestnej flóry a fauny, jednak predstavuje výnimočných šesť lokalít UNESCO na Spiši.

Správcom stránky je občianske združenie Svetové dedičstvo NA SPIŠI, ktoré je v zmysle zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov nezávislým, nepolitickým, dobrovoľným občianskym združením občanov Slovenskej republiky ako aj občanov iného štátu, ktorí majú záujem o zveľaďovanie a propagáciu kultúry a histórie regiónu Spiš a Slovenska, predovšetkým lokality UNESCO na Spiši, ich prezentáciu doma a v zahraničí. Naše združenie sprostredkúva aj sprievodcovské služby, ponúka jazykové kurzy pre verejnosť a organizuje rozličné kultúrne podujatia.